Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

56/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

26/07/2016

Xem

57/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

26/07/2016

Xem

58/2016/NQ-HĐND


Nghị quyết Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

26/07/2016

Xem

59/2016/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

26/07/2016

Xem

60/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2016

HĐND tỉnh

26/07/2016

Xem

 60/NQ-HĐND
Phụ lục Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2016

 HĐND Tỉnh 26/07/2016  Xem
 61/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

 HĐND Tỉnh 26/07/2016  Xem
 62/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020

 HĐND Tỉnh 26/07/2016  Xem
63/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành Quy ước mẫu khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 26/07/2016  Xem
64/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

HĐND Tỉnh  26/07/2016  
 Xem
 65/2016/NQ-HDND
 Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HÐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND Tỉnh  26/07/2016  Xem
66/2016/NQ-HDND 
Nghị quyết Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND Tỉnh  26/07/2016
  XemThống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 203
 • Trong tuần: 946
 • Tất cả: 252052
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.