Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

75/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

HĐND tỉnh

09/12/2016

Xem

76/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

HĐND tỉnh

09/12/2016

Xem

77/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2017

HĐND tỉnh

09/12/2016

Xem

78/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

HĐND tỉnh

09/12/2016

Xem

79/NQ-HĐND

Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh

09/12/2016

Xem

 80/NQ-HĐND  
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "tình hình triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2016"

 HĐND Tỉnh 09/12/2016   Xem
81/NQ- HĐND   
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực và tỷ lệ phần trăm trích lại trong trường hợp ủy quyền thu

 HĐND Tỉnh  09/12/2016 Xem
 82/NQ-HĐND
Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thuộc sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng năm 2017
 

 HĐND Tỉnh 09/12/2016 Xem
83/NQ-HĐND   
Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 09/12/2016 Xem
 84/NQ-HĐND
 Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 4 Ðiều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HÐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Ðề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 09/12/2016 Xem
85/NQ-HĐND 
 Nghị quyết Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 09/12/2016 Xem
 86/NQ-HĐND
 Nghị quyết về Kế hoạch dạy nghề năm 2017 tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 09/12/2016 XemThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 171
 • Trong tuần: 914
 • Tất cả: 252020
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.