Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

HĐND tỉnh

06/03/2017

Xem02/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

06/03/2017

Xem03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

06/03/2017

Xem

04/NQ-HĐND

Nghị quyết về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

06/03/2017

Xem05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2019

HĐND tỉnh

06/03/2017

Xem06/NQ-HĐND 
Nghị quyết về việc thông qua dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng 


HĐND tỉnh 
 06/03/2017 XemThống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 157
 • Trong tuần: 900
 • Tất cả: 252006
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.