Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

20/2017/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/07/2017

Xem

19/2017/NQ-HĐND


Nghị quyết Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/07/2017

Xem

18/2017/NQ-HĐND


Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020

HĐND tỉnh

07/07/2017

Xem

17/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/07/2017

Xem

16/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/07/2017

Xem

15/2017/NQ-HĐND 
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng              

HĐND Tỉnh 07/07/2017 Xem 
14/2017/NQ-HĐND 
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

HDND Tỉnh 
07/07/2017 
Xem  
13/2017/NQ-HDND 
Nghị quyết Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

HĐND Tỉnh  07/07/2017  Xem 
 12/2017/NQ-HDND
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
HĐND Tỉnh  07/07/2017 Xem  
11/2017/ND-HDND 
Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

HĐND Tỉnh  07/07/2017  Xem 
10/2017/NQ-HDND 
Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
HĐND Tỉnh  07/07/2017 Xem  
 09/2017/NQ-HDND
Nghị quyết Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

HĐND Tỉnh  07/07/2017 Xem  
 09/NQ-HDND  
Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng (đợt 1)

HĐND Tỉnh  07/07/2017  Xem 
 08/2017/NQ-HDND    
Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 HĐND Tỉnh 07/07/2017 Xem  
07/2017/NQ-NQHDND   
Nghị quyết Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


HĐND Tỉnh 
07/07/2017 Xem  
07/NQ-HDND   
Nghị quyết Ðiều chỉnh chỉ tiêu tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

HĐND Tỉnh  07/07/2017  Xem 
06/2017/NQ-HDND  
Nghị quyết Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017


HĐND Tỉnh 
07/07/2017  Xem 
06/NQHDND    
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng


HĐND Tỉnh 
07/07/2017  Xem 
05/2017/NQ-HDND   
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng


 HĐND Tỉnh
07/07/2017  Xem 
 05/NQ-HDND
Nghị quyết Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
 

 HĐND Tỉnh 07/07/2017  Xem Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 141
 • Trong tuần: 884
 • Tất cả: 251990
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.