Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

29/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

28/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

27/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

26/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 6 Mục 2 Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

26/NQ-HĐND

Nghị quyết Thành lập Ðoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2017

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

25/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2018 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

23/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NÐ-CP ngày 17 tháng 11 nãm 2000 của Chính phủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thuộc sở, ban, ngành, tỉnh Sóc Trăng năm 2018

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

22/NQ-HĐND

Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

21/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2016

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

20/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

19/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 1) và phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3)

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

18/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2018

HĐND tỉnh

08/12/2017

Xem

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

HĐND tỉnh

08/12/2017

XemThống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 107
 • Trong tuần: 850
 • Tất cả: 251956
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.