Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

04/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

05/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2021

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

06/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

07/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

08/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2017

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2016

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

11/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

12/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi Số thứ tự 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi Số thứ tự 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

13/NQ-HĐND

Nghị quyết kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

13/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về khoảng cách, địa bàn làm căn cứ để xác định trẻ em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

14/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2018 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

Xem

15/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

10/07/2018

XemThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 129
 • Trong tuần: 872
 • Tất cả: 251978
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.