Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

Số văn bản

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

Toàn văn

23/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

22/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

21/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

20/NQ-HĐND


Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

20/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

19/NQ-HĐND


Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem19/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem18/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

17/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

16/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

15/2018/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem38/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

37/NQ-HĐND


Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

36/NQ-HĐND


Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem35/NQ-HĐND


Nghị quyết Về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Phan Văn Hùng, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh

07/12/2018

Xem

33/NQ-HDND 
Nghị quyết Giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019 

HĐND tỉnh  07/12/2018  Xem
32/NQ-HDND 
Nghị quyết Phê duyệt chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù năm 2019 

HĐND tỉnh  07/12/2018  Xem
 31/NQ-HDND
Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống lọc nước uống cho các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh  07/12/2018 Xem 

30/NQ-HDND 
Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

HĐND tỉnh  07/12/2018  XemThống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 188
 • Trong tuần: 931
 • Tất cả: 252037
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.