Lượt xem: 614
Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trích đăng bài phát biểu bế mạc của ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 22
      "Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra.       Kỳ họp đã nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách… Kỳ họp đã phân tích, thảo luận từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. 
      Kỳ họp cũng đã nghe Thường trực HĐND và các Ban HĐND báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách. Nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp.

      Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tham gia phát biểu nhiều vấn đề quan trọng, gắn liền với tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị nhiều giải pháp thỏa đáng, đồng thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến kỳ họp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

      Các thành viên UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình hầu hết các vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra trong phiên họp giải trình, với tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong một số lĩnh vực cụ thể, đồng thời cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục.

      Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện tâm quyết, trách nhiệm của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; quyết nghị thông qua 31 nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, nông nghiệp, biên chế công chức, an sinh xã hội… trong đó, có nghị quyết  thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

      Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tiến hành bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Ủy viên UBND tỉnh.

      Kính thưa các vị đại biểu và cô bác cử tri!

      Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều thuận lợi đan xen không ít những thách thức, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, của cử tri và nhân dân, đặc biệt là các kiến nghị được nêu trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND để có giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

      Trước mắt, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung, bắt tay ngay vào công việc để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch.

      Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, với UBND, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu Nhân dân. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh.

      Các cấp, các ngành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua. Khẩn trương rà soát nội dung công việc, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

      Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh đến đây đã hoàn thành các nội dung đề ra, việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, giải trình, phát huy tối đa vai trò của UBMT trong tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

      Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

      Xin trân trọng cảm ơn./."
Ngọc Tám

Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 39
 • Trong tuần: 39
 • Tất cả: 137760
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.