Lượt xem: 17
Bộ Tài chính giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho tỉnh Sóc Trăng năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
      Bộ Tài chính vừa ký Quyết định giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Sóc Trăng năm 2022 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Quyết định số 1054/QĐ-BTC ngày 10/6/2022).
      Theo đó, tổng số dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Sóc Trăng là 27.680 triệu đồng (gồm 9.291 triệu đồng kinh phí sự nghiệp giáo dục; 693 triệu đồng kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin và 17.696 triệu đồng kinh phí sự nghiệp kinh tế) với chỉ tiêu triển khai thực hiện 06 dự án. Cụ thể gồm: 

      - Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

      - Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

      - Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.

      - Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

      - Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

      - Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

      Trên cơ sở dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Quyết định tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 01/7/2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ.

      Theo mục tiêu và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022, tỉnh Sóc Trăng triển khai các giải pháp để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 01%./.
Khánh Ngọc


Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 76
 • Trong tuần: 2 083
 • Tất cả: 266498
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.