Lượt xem: 51
Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
      Sáng ngày 20/10/2022, Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan về kết quả triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
      Thành phần Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Hiểu và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Sóc Trăng

      Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện 07 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương (gồm Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020; Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2021; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng).

      Theo đó, qua thời gian triển khai, các nghị quyết đã mang lại một số kết quả tích cực. Một số nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, địa phương và nhân dân trong tỉnh; nguồn lực, kinh phí được sử dụng cơ bản đảm bảo đúng mục đích, đối tượng hỗ trợ phù hợp; góp phần phát huy hiệu quả khi đưa vào xã hội, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh phát triển. Dù vậy, trong 07 Nghị quyết được ban hành và triển khai thì 02 Nghị quyết (Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND) vẫn chưa có đối tượng đăng ký tham gia. Đối với Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, đến thời điểm hiện tại, có 02 doanh nghiệp đăng ký nhưng dự án chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vẫn chưa thực sự phổ biến rộng khắp; một số địa phương chưa ban hành kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các chính sách nên các tổ chức, doanh nghiệp chưa biết đến chính sách hoặc biết nhưng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa cũng như chưa quan tâm đến những quyền lợi có được từ các chính sách hỗ trợ; chưa thường xuyên rà soát, giám sát, sơ kết tình hình thực hiện các chính sách được ban hành để tham mưu cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ cho phù hợp; chưa quy định rõ cơ quan đầu mối trong việc triển khai, hỗ trợ các đối tượng thực hiện các thủ tục triển khai chính sách; người dân chưa thực sự mạnh dạn trong việc thay đổi tư duy trong sản xuất; còn áp dụng biện pháp canh tác theo kinh nghiệm; cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng bộ, hệ thống logistics chưa phát triển,… làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương. 

      Ghi nhận kết quả giám sát của Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và chỉ đạo các sở ngành phối hợp rà soát kết quả triển khai các nghị quyết; sớm tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung bãi bỏ các nghị quyết không phù hợp tình hình thực tiễn.

      Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chính sách; ngoài ra, để đảm bảo tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sâu sát; chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp các sở ngành rà soát các nghị quyết; đặc biệt là  các nghị quyết không khả thi, chưa thể triển khai trên thực tiễn; thường xuyên báo cáo, đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện; nghiên cứu các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện vận dụng pháp luật phù hợp thực tiễn./. 
Khánh Ngọc


Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 79
 • Trong tuần: 565
 • Tất cả: 330123
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.