• Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

        Đó là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2024 mà Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát động tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023.

 • Vai trò của HĐND tỉnh trong việc quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

        Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hinh kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 72.869 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,38% trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,6%; khu vực dịch vụ tăng 8,78%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng/người/năm vượt chỉ tiêu nghị quyết.

 • Nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND

        Như đã biết, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; nhiệm vụ chính là thực hiện quyền giám sát và ban hành các quyết định, chính sách quan trọng tại địa phương. Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra, bao gồm đại biểu Hội đồng nhân dân và Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu được bầu ra từ các đại biểu Hội đồng nhân dân. Như vậy, nói đến Hội đồng nhân dân là nói đến nhân dân mà đại diện là đại biểu được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng, lựa chọn. Vai trò của các đại biểu là hết sức quan trọng vừa là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; vừa là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương mình.

 • Một số kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

        Vừa qua, Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng Luật về việc tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã ban hành văn bản đề nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, các địa phương, đơn vị được đề nghị tổ chức tổng kết bằng hình thức tổ chức hội nghị, khảo sát hoặc xây dựng Báo cáo tổng kết để Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật sửa đổi.

 • Một vài kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

        Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật giám sát), giám sát là: Việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân

        Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là “cầu nối” giúp đại biểu gắn bó mật thiết với cử tri, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và các vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giúp việc ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách của địa phương sát thực tiễn, hợp lòng dân.

 • Một vài kiến nghị nhằm thực hiện tốt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

        Hiện nay, tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã ngày càng được quan tâm. Mạng lưới hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân; hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, nâng cấp; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế dần được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng.

 • Một vài kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

        Hiện nay mạng lưới trường, lớp học ở tỉnh Sóc Trăng cơ bản phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; cụ thể:

 • Một vài quan điểm về hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện

        Theo Từ điển Tiếng Việt, “phê chuẩn” là hoạt động xét duyệt sử dụng kết quả hoặc cho phép thực hiện dựa trên các căn cứ đề xuất của các cấp có thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 6 Điều 83 và khoản 4 Điều 84 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn”; “Kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải được phê chuẩn theo quy định tại khoản 6 Điều 83”. 

 • Một vài kiến nghị nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp tỉnh

        Như chúng ta đã biết, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định pháp luật. Hội đồng nhân dân có 02 hoạt động chính là hoạt động tại kỳ họp và hoạt động ngoài kỳ họp; trong đó, từng hoạt động có quy trình, thủ tục và nội quy tương ứng.

  1 2 3 4 5 6 7 
Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 166
 • Trong tuần: 1 875
 • Tất cả: 540327
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01 Trần Phú, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Quốc Việt, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.